Vinnere av GassQuiz med fasit

Vinnerne av GassQuizen i GASS:NO nr 17 ble

  • Monica Pedersen, 1414 Trollåsen
  • Geir Nilssen, 5918 Frekhaug
  • Inga Marit Grimstad, 7054 Ranheim
Og her er fasiten:

Hvordan virker strålevarme?

  1. Som solen

Hvem er utgiver av magasinet GASS:NO

  1. Energigass Norge

Hva står LPG for?

  1. Liquified Petroleum Gases

Hva kan hydrogen lages av?

  1. Vann

Hva er pasteurisering?

  1. Oppvarming og så rask nedkjøling

Hva må en ta hensyn til når en skal regne ut hvor mye energi en kubikkmeter gass inneholder?

2. Trykk og temperatur

Hva er koketemperaturen (kokepunktet) for butan?

3. 0,5 grader celsius

Hva lager en gjerne av tørkede fiskehoder i Nigeria?

  1. Grønnsaksuppe

Hva brukes mangan til?

2. Tilsetting til stål

Hva står LNG for?

  1. Liquified Nature Gas

Hvem er Norges eldste bryggeri?

3. Aass

Hva er smeltetemperaturen for aluminium?

3. 700 grader celsius

Hva er «Sandeel»?

3. Tobis

Hva kan en lage biogass av?

2. Kumøkk