Velkommen til Gasskonferansen 2018 i Trondheim 10. – 11. april

Velkommen til Gasskonferansen 2018 som arrangeres på Clarion Congress & Hotel i Trondheim 10. – 11. april.God stemning

Alltid god stemning på Gasskonferansen, her fra en tidligere konferanse.

 

Årets tema er Teknologi og Marked.

Konferansen har et bredt program innen områdene bruk av naturgass, biogass, propan og hydrogen i Norge!

Fra programmet:

  • Creating a Nordic Gas Ecosystem, Johanna Lamminen, Gasum
  • Naturgass som lavutslipp, Trude Gullaksen, Gasnor
  • Statoil´s new energy strategy, Sonja Chirico Indrebø, Statoil
  • Å bygge hydrogenøkonomi som forsyningskjede for flytende hydrogen med tankskip, Katsuya Morimoto, Kawasaki Heavy Industries
  • Norsk gasseksport og EU, Morten Anker, Olje og energidepartementet
  • Propan som konkurransefortrinn i global industrivirksomhet, Nicholas R. Martin, Hydro Energy

+ 25 parallelle foredrag om gassteknologi og marked, med disse overskriftene

Grunnlaget for prisen på gass

Brenselceller – virkemåte og bruk, også for skip

Tungtransport – nye kjøretøy med metan som drivstoff

Hendelser og regelverk

Hva gjør vi med CO2-avgiften?

Gass i flytende form

Gass i system

Gass i industrien

tlien

Tord Lien avslutter Gasskonferansen 2018

Tord Lien, nå direktør i NHO Trøndelag og tidligere stortingsrepresentant og olje- og energiminister for FrP, avslutter Gasskonferansen med innlegget

Tanker fra en tidligere olje- og energiminister

Om gass, transport, industri og omstilling

 

Hva skjer hos Biokraft?

Lurer du på hva som skjer på den nye biogassfabrikken på Skogn? Svaret får du på vår Gasstur som arrangeres mandag 9. april.

Turen starter på Værnes kl 10.30, og underveis besøker vi mottaksanlegget for LPG på Stjørdal, Biokraft på Skogn, et LNG-anlegg og hydrogenanlegget hos Asko. Vi ankommer konferansehotellet kl 17.30. Matservering underveis. Påmelding på våre nettsider!