Sol ute, sol inne

Ute skinner solen på det store stålunderstellet til Johan Sverdrup-feltet. Inne i hallen går arbeidet unna i gløden fra gassvarmerne.

– Fem grader, de vil ikke ha det varmere. Og husk at det er uisolerte stålhaller vi varmer opp, sier Stein Tore Woll, prosjektleder for energibruk og eiendom på Kværner Verdal.

Kværner Verdal har hatt gassbasert strålevarme i sveisehallene i over førti år. I 2015 og 2016 ble hele anlegget skiftet ut med støtte fra Enova.

– Her kan du se hva som skjedde med gassbruken når vi tok den nye automatikken i bruk, forteller Stein Tore Woll, og peker på dataskjermen der søylene viser nær en halvering.

Strålevarme

Strålevarme fungerer på samme måte som solen. Et panel varmes opp til det gløder. Når strålene fra det glødende panelet treffer noe eller noen, kjenner en varmen. Panelene kan henges i tak og festes på vegger, og fyres med både naturgass og propan. På Kværner Verdal fyres anlegget med propan.

– Sveiserne har mye verneutstyr på seg så de trenger ikke å ha det så varmt når de jobber. Derfor har vi funnet ut at fem grader er en passelig temperatur. Men dette er opplevd temperatur. Den er nok høyere i rommet. Skulle vi hatt det varmere, hadde vi også brukt mye mer energi, forteller Stein Tore og leder oss inn i en av de store hallene.

Innendørs

Kværner Verdal har spesialisert seg på å bygge stålunderstell – såkalte jackets – til offshore plattformer. Nå er det understellene til Johan Sverdrup-feltet som står på ordrelista. Feltet skal bestå av sju-åtte plattformer, og i første omgang har Kværner Verdal ordre på tre, men mer kan komme. Verftet har 750 ansatte, pluss innleide. Flertallet av arbeiderne bor i nærområdet, og Kværner-verftet er derfor en av kjernearbeidsplassene.

– Stålunderstell er hovedproduktet vårt. Hittil har vi levert 40-50 slike understell. Til Johan Sverdrup skal den første leveres til sommeren, forteller Stein Tore Woll.

Det første understellet er allerede tatt ut av den ene hallen der byggingen foregår. Det neste jobbes det med inne i hallen. På Kværner Verdal vil de at mest mulig av arbeidet skal foregå innendørs.

– Før jobbet vi mye mer i brakker og telt. Det var ikke rasjonelt, og vi brukte mye energi til oppvarming. I hallene er arbeiderne i ly for vind og vær, og får jobbe svært effektivt. Det har vi mye igjen for, sier Stein Tore Woll.

Kantsliping

Abdoul Samordi betjener kantslipemaskinen. Etter at delene er brent ut av stålplatene, må kantene slipes jevne før de sveises sammen. Bak ham lyser gassvarmeren opp på veggen.

–   Det er veldig godt med varmeren på veggen, det gjør jobben mye mer behagelig, forteller Abdoul Samordi.

Og i hallen er det behagelig. Denne dagen skinner solen, men heller ikke på Kværner Verdal gjør den det hver dag. Verftet ligger åpent til på et nes, og kombinasjonen vind og kald, fuktig havluft kan ta gnisten fra selv en hardbarket trønder.

– Vi har veldig gode erfaringer med denne typen varmeanlegg, men etter førti års drift var det modent for utskiftning, forteller Stein Tore Woll.

Driftskontroll

Strålevarmeanlegget er koblet til anlegget for sentral driftskontroll som styrer lys, varme og ventilasjon på hele området. Varmeanlegget styres på tid, temperatur og soner. I hall A2 er det installert 82 strålepanel som igjen er inndelt i åtte soner. Panelene i taket har en effekt på 30 kilowatt, mens de som henger på veggen har en effekt på 15 kilowatt. Installert effekt er 200 – 300 watt per kvadratmeter gulvareal.

– Siden år 2000 har vi jobbet målrettet for å få ned energibruken vår gjennom blant annet et internt enøknettverk i konsernet. Vi måler også energibruken per arbeidstime. Vårt langsiktige mål er at vi skal ned på 14 kilowattimer per arbeidstime, når vi startet var den på 40. Vi gjør dette fordi det er en kostnad vi kan få gjort noe med, og energibruken forteller oss mye om hvor godt vi organiserer arbeidet, forteller Stein Tore Woll.

– Dere får vel også høre mye skryt fra arbeiderne når de har det godt og varmt i hallen?

– Nei, de sier ikke mye. Det tar vi som et godt signal!

SOL INNE: Strålevarmepanelene er plassert på vegger og tak i den store arbeidshallen. Abdoul Samordi betjener kantslipemaskinen – Det er veldig godt med varmeren på veggen, det gjør jobben mye mer behagelig, forteller han.

Fakta strålevarme

Strålevarme er varme som overføres ved stråling. Varmen avgis på samme måte som når sola varmer opp gjenstander eller kropper på jorda. Når de infrarøde strålene fra sola treffer disse omdannes solenergien til varme.

Gassbasert strålevarme kan være infrarød eller sort. Infrarød strålevarme gir høyere temperatur og brukes på steder der det er høyt eller store volumer som skal varmes opp. Såkalt «sort infra» har lavere temperatur og gløder ikke, og brukes der er kortere avstander og mindre volum.

Strålevarme kan brukes både innendørs og utendørs.

 

Vedlegg til artikkel