Satser på LNG

Bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff i skip er viktig for å oppnå målene i regjeringens nye maritime strategi.

017

Bruk av LNG som drivstoff i skip er viktig for å nå målene i regjeringens maritime strategi. Her fra ferjetrafikken på Bjørnefjorden i Hordaland.

Både regjeringens maritime strategi «Stø kurs 2020» og «Nærskipsstrategien» som nylig ble presentert, legger stor vekt på økt bruk av flytende naturgass som drivstoff.

– Energigass Norge støtter denne strategien, men for å lykkes er en helt avhengig av å bygge en infrastruktur med bunkringsanlegg for LNG langs kysten, sier daglig leder  Tore Woll i Energigass Norge.

Nærskipsstrategien http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2013/narskipsfart-utkast.html?id=734935 (Link til Regjeringens pressemelding)

Stø kurs 2020 http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2013/krafttak-for-maritim-naring.html?id=734751 (Link til Regjeringens pressemelding)

 

 

 

 

Vedlegg til artikkel