Olje- og energiministeren: – Gass en betydelig energikilde i Norge

046

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) holdt åpningsinnlegget på Den Norske Gasskonferansen som ble arrangert 24. – 25. mars i Oslo.  

Gass er en betydelig energikilde i Norge, slo olje- og energiminister Tord Lien fast i sitt innlegg under Den Norske Gasskonferansen som ble avholdt i Oslo 24. – 25. mars.

Lien holdt åpningsinnlegget på konferansen, og kom også tidlig til konferansen «for å mingle». Talen startet han med å vise til at den innenlandske bruken av naturgass er 15 – 18 TWh årlig.

– En tredel er råstoff til industrien, en tredel går til elproduksjon og den siste tredelen til andre formål. Det er dermed en betydelig energikilde i norsk sammenheng, slo Lien fast.

– Regjeringen har også sagt at en vil øke bruken av gass til industrielle formål, men kjøpet av gass må skje på kommersielle vilkår, sa Tord Lien, og slo dermed hånden av alle som håpet på en stor nyhet om nye og lavere tariffer på gasstransport til Norge.

Videre i sitt innlegg kom Lien inn på bruk av LNG som drivstoff på skip, videreføring av NOx-fondet, biogass og sammenslåing av Enova og Transnova.

– Jeg vil anbefale dere å besøke Enova i denne perioden når de nå utreder de nye programmene, de trenger de innspillene, sa olje- og energiminister Tord Lien til Den Norske Gasskonferansen.