Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package»

Energigass Norge støtter EUs forslag i «Clean Power for Transport Package» når det gjelder utvikling av gassinfrastruktur for transportsektoren og ber om at norske myndigheter inntar en posisjon som tilsier at forslaget fra EU også omfatter Norge. Grunnen er at dette vil gi oss en mer robust infrastruktur for transport på sjø og land, og gi viktige bidrag når det gjelder å løse våre klima- og miljøutfordringer i forhold til utslipp av CO2, NOx, partikler, svovel mv.

085

Bruk av LNG som drivstoff på skip gir ikke utslipp av partikler og svovel og sterkt reduserte utslipp av NOx.

Les hele høringsuttalelsen i filvedlegget under.

2013-02-28 Høiningssvar Clean Power for Transport Package sendt

Vedlegg til artikkel