Innspill til nasjonal biogasstrategi

Biogassutvalget i Energigass Norge har gjennomgått rapporten ”Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi” fra Klif, og har kommet frem til 14 punkter som en vil kommentere.

035

Rør for distribusjon av biogass

Utvalget vil først berømme Klif (nå MIljødirektoratet) for et svært godt arbeid med denne rapporten, særlig fordi en har tatt på alvor utfordringene i hele verdikjeden fra tilgang på råstoff til anvendelse. Dette korresponderer svært godt med drøftingene i fagmiljøene som jobber innen området.

Hele høringsuttalelsen som ble sendt 3.mai 2013 kan en lese i filvedlegget.

2013-05-03 Innspill biogasstrategi fra Energigass Norge sendt

 

 

Vedlegg til artikkel