dsc02034

Les vårt nye magasin GASS:NO

  Les vårt nye magasin GASS:NO om bruk av gass i industri og næringsliv her GASS NO nr 1 17 I magasinet kan du lese om Gass på plass i hele landet Der Volvo blir til Ford Har ikke annen egnet energiform Fra brann til brød Gassveteranen Fisk + gass = olje og mel Navet i energihjulet Sol ute, sol inne Mangan i ben og arme Et fiskehode foran Tre pils...

035

Innspill til nasjonal biogasstrategi

Biogassutvalget i Energigass Norge har gjennomgått rapporten ”Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi” fra Klif, og har kommet frem til 14 punkter som en vil kommentere. Utvalget vil først berømme Klif (nå...

Anlegg for produksjon av biogass

Produkt-forskriften

Det må komme tydeligere fram at Produktforskriften også gjelder biogass, mener Energigass Norge i sin høringsuttalelse til forskriften. Produktforskiften som forvaltes av Miljødirektoratet (tidligere Klif) regulerer blant annet kravet til...