EGN mener

shutterstock_100254431

Hva Energigass Norge mener og arbeider for å oppnå, er fastsatt i vårt posisjonsdokument som er vedlagt denne siden.

Posisjonsdokumentet vedtas av foreningens årsmøte og forvaltes av foreningens styre.

På grunnlag av posisjonsdokumentet utarbeides det høringsuttalelser i konkrete saker.

posisjonsdokument-energigass-norge-2016

Vedlegg til siden