Bransjenorm for biogass som drivstoff

Versjon 1 av Bransjenorm for omsetning av biogass som drivstoff er utarbeidet.

Versjon 1 av Norm for biogass som drivstoff er utarbeidet.

Versjon 1 av Norm for biogass som drivstoff er utarbeidet.

Normen er laget som en del av prosjektet «Omsetning av biogass som drivstoff» som har vært gjennomført av Zero, Lyse Neo og Energigass Norge i fellesskap sammen med en arbeidsgruppe fra bransjen, og støttet av Transnova.

Normen er vedtatt innført av styret i Energigass Norge og eies av EGN.

Normen regulerer krav og spesifikasjoner til omsetning av biogass som drivstoff og omfatter blant annet

  • gasskvalitet
  • bærekraftskriterier
  • måleenhet
  • bruk av naturgass som backup
  • produktnavn
  • opprinnelsesgarantier

Med dette oppfordres omsettere og brukere av biogass til å ta normen i bruk!

Normen følger vedlagt denne artikkelen.

EnergigassNorge_bransjenorm_2014

Vedlegg til artikkel