Medlemskontingent Energigass Norge

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i foreningen

For gassleverandører og tjeneste- og utstyrsleverandører er grunnlaget for medlemskontingenten  gassrelatert omsetning.

For brukere av energigass regnes medlemskontingenten i forhold til anvendt gassvolum.

Se vedlegg for medlemskontingent i EGN for 2016 0g 2017.

Medlemskontingent-energigass-norge-2016

Medlemskontingent-energigass-norge-for-2017

 

 

 

 

Vedlegg til siden