Om Energigass Norge

Energigass Norge (EGN) er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon som arbeider for økt og sikker anvendelse av energigassene biogass, naturgass, propan, butan og hydrogen i Norge.

Foreningen ble stiftet som Norsk Energigassforening i 26. november 2008, og skiftet navn til Energigass Norge i 2013.

Foreningen er åpen for medlemskap fra virksomheter, organisasjoner og personer som har interesser innen fagområdet energigass, dette inkluderer også brukere.

Energigass Norge er en bredt sammensatt forening, med medlemmer fra hele verdikjeden fra gassprodusent til bruker.

shutterstock_31950595 sol over eng komprimert

Medlemsfordeler

• Informasjon om viktige saker

• Deltakelse i aktivt arbeidsfellesskap på tvers av bransjene

• Felles talerør inn mot myndighetene

• Deltakelse i prosjekter med betydning for den enkelte

• Møteplass og faglig forum

• Rabatt på arrangement

Hva står vi for?

Hva Energigass Norge mener og arbeider for å oppnå er fastsatt i foreningens posisjonsdokument. Dokumentet utarbeides av styret og vedtas av årsmøtet.

shutterstock_92770366 Noe som gror

Arbeidsmåte og organisering

Driften av foreningen er basert på foreningens vedtekter.

Foreningen er organisert i arbeidsområder som ledes av egne utvalg. For tiden er det fire arbeidsområder:

  • Biogass
  • LNG som drivstoff på skip
  • Gassinstallasjon og utstyr
  • Sikkerhet og beredskap

Foreningen har også igangsatt flere konkrete prosjekter.

Alle medlemmer kan delta i alle arbeidsområder og prosjekter. En kan også motta informasjon om hva som skjer i disse aktivitetene uten å være aktiv deltaker.

Foreningens ledes av det valgte styret. Det daglige arbeid ledes av foreningens sekretariatet.

Medlemskontingent

Alle medlemmer betaler en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet. Ordningen er delt inn i klasser etter type medlem og hvor stor gassbasert omsetning en har eller hvor mye energigass en bruker.

Innmelding

Innmelding skjer skriftlig. Be om å få tilsendt innmeldingsskjema via kontaktskjemaet.

Ta kontakt!

Kontakt daglig leder Tore Woll direkte på tlf +47 917 99 244 for ytterligere informasjon.