1282 kjøretøy på metan

DSC01229

Ved utgangen av september 2015 var det registrert 1282 metandrevne kjøretøy i Norge. I tillegg kommer et ukjent antall biler som bruker LPG som drivstoff.

Tallet er hentet inn hos Opplysningskontoret for veitrafikk. De 1282 kjøretøyene består av

  • 126 personbiler
  • 311 varebiler
  • 624 busser
  • 211 lastebiler

Metandrevne kjøretøy kan bruke både naturgass og biogass. Det finnes ingen nøyaktig oversikt over fordelingen, men trolig kjører 50- 60  prosent av kjøretøyene på biogass, mens resten bruker biogass.