DSC02025

Siden er under ombygging

På nyåret kommer en ny og forbedret nettside!!! Det er fortsatt mulig å melde seg på nyhetsbrevet!!!

Gass er en viktig del av klimaløsningen!

Gass er en viktig del av klimaløsningen! Den Norske Gasskonferansen er en nasjonal og årlig konferanse om bruk av energigassene i Norge. Energigass Norge og Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen arrangerte...

DSC01229

1282 kjøretøy på metan

Ved utgangen av september 2015 var det registrert 1282 metandrevne kjøretøy i Norge. I tillegg kommer et ukjent antall biler som bruker LPG som drivstoff. Tallet er hentet inn hos...

Versjon 1 av Norm for biogass som drivstoff er utarbeidet.

Bransjenorm for biogass som drivstoff

Versjon 1 av Bransjenorm for omsetning av biogass som drivstoff er utarbeidet. Normen er laget som en del av prosjektet "Omsetning av biogass som drivstoff" som har vært gjennomført av...

017

Satser på LNG

Bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff i skip er viktig for å oppnå målene i regjeringens nye maritime strategi. Både regjeringens maritime strategi "Stø kurs 2020" og "Nærskipsstrategien" som nylig ble presentert,...