God stemning

Velkommen til Gasskonferansen 2018 i Trondheim 10. – 11. april

Velkommen til Gasskonferansen 2018 som arrangeres på Clarion Congress & Hotel i Trondheim 10. – 11. april. Alltid god stemning på Gasskonferansen, her fra en tidligere konferanse.   Årets tema er Teknologi og Marked. Konferansen har et bredt program innen områdene bruk av naturgass, biogass, propan og hydrogen i Norge! Fra programmet: Creating a Nordic Gas Ecosystem, Johanna Lamminen, Gasum Naturgass som lavutslipp, Trude Gullaksen, Gasnor Statoil´s new energy strategy, Sonja Chirico Indrebø, Statoil ...

Gass er en viktig del av klimaløsningen!

Gass er en viktig del av klimaløsningen! Den Norske Gasskonferansen er en nasjonal og årlig konferanse om bruk av energigassene i Norge. Energigass Norge og Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen arrangerte...

DSC01229

1282 kjøretøy på metan

Ved utgangen av september 2015 var det registrert 1282 metandrevne kjøretøy i Norge. I tillegg kommer et ukjent antall biler som bruker LPG som drivstoff. Tallet er hentet inn hos...

Versjon 1 av Norm for biogass som drivstoff er utarbeidet.

Bransjenorm for biogass som drivstoff

Versjon 1 av Bransjenorm for omsetning av biogass som drivstoff er utarbeidet. Normen er laget som en del av prosjektet "Omsetning av biogass som drivstoff" som har vært gjennomført av...

017

Satser på LNG

Bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff i skip er viktig for å oppnå målene i regjeringens nye maritime strategi. Både regjeringens maritime strategi "Stø kurs 2020" og "Nærskipsstrategien" som nylig ble presentert,...