teaser_biogassdagen_2017deltaker

Velkommen til Biogassdagen 2017 som arrangeres i Oslo 29. august

Du ønskes velkommen som utstiller, sponsor eller deltaker! Informasjon til utstillere og sponsorer med påmelding finner dere i vedlagt (link nederst). Endelig program kommer i august, men det er allerede nå mulig å sende en melding til post@energigass.no hvis en ønsker å delta. Vi planlegger dette programmet Lansering av ny rapport om bærekraft for biogass og biogjødsel Oppdatert info om verdiskaping og arbeidsplasser Statsrådene Monica Mæland, Ketil Solvik-Olsen, Jon Georg Dale og Terje...

Gass er en viktig del av klimaløsningen!

Gass er en viktig del av klimaløsningen! Den Norske Gasskonferansen er en nasjonal og årlig konferanse om bruk av energigassene i Norge. Energigass Norge og Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen arrangerte...

DSC01229

1282 kjøretøy på metan

Ved utgangen av september 2015 var det registrert 1282 metandrevne kjøretøy i Norge. I tillegg kommer et ukjent antall biler som bruker LPG som drivstoff. Tallet er hentet inn hos...

Versjon 1 av Norm for biogass som drivstoff er utarbeidet.

Bransjenorm for biogass som drivstoff

Versjon 1 av Bransjenorm for omsetning av biogass som drivstoff er utarbeidet. Normen er laget som en del av prosjektet "Omsetning av biogass som drivstoff" som har vært gjennomført av...

017

Satser på LNG

Bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff i skip er viktig for å oppnå målene i regjeringens nye maritime strategi. Både regjeringens maritime strategi "Stø kurs 2020" og "Nærskipsstrategien" som nylig ble presentert,...